Karan Raikar

Copywriter
๎€๏ธŽ๎จ๏ธŽ

INFO
EMAIL
INSTAGRAM

THE SAHI BOL PROJECT
PERSONAL CAUSE, 2020 ๐Ÿฝ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ

This project was born out of my desire to take back Indian cuisine from the grips of redundant phrases that dilute diaspora culture. Case in point: CHAI TEA. Youโ€™re literally saying tea-tea.

Translated from Hindi to English, sahi bol means say it right.

Pulling inspiration from old Bollywood posters from the 70s and 80s, as well as a unique typeface created by Ektype Foundry in Bombay, I wanted to create something that reflected my Indian-American identity while also reminding people that our cuisine isnโ€™t here to be renamed. 

AD: Yours Truly
CW: Also Yours Truly
Typeface: Modak by EktypeDouble sided prints in both English and Hindi.
Tap to zoom. 


Cards to send to the homies in case they forget.
Scroll and tap to zoom.


Stickers and totes to rep the project wherever you go.
Scroll and tap to zoom.